• ที่อยู่สถานศึกษา : โรงเรียนคุรุประชานุกูล ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

  • หมายเลขโทรศัพท์ : 084-5878182

  • ที่อยู่ e-mail : kkp@chaiyaphum1.go.th

  • facebook : โรงเรียนคุรุประชานุกูล

  • ที่อยู่เว็บไซต์ : kkp.chaiyaphum1.go.th